Kurs jogi od podstaw studio

Zaczynasz swoją przygodę z jogą? Cudownie – Błoga Joga to fantastyczne miejsce na start. Zajęcia są spokojne, łączą w sobie elementy Hatha Jogi i łagodnej Vinyasy z nauką technik oddechowych i relaksacji. Pracujemy nad poszczególnymi częściami ciała wzmacniając je i uelastyczniając. Jest jeden warunek uczestnictwa w zajęciach – POZYTYWNE NASTAWIENIE!   Kurs jogi od podstaw obejmuje 8 zajęć po 75 minut każde. Grupa liczy maksymalnie 10 osób.
399.00 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 399.00 .

Zajęcia trwają 60 minut, chyba, że inaczej wskazuje na to grafik. Zobacz podgląd po prawej.

Pojedyncze wejściówki oraz karnety obowiązują przez 30 dni od dnia pierwszych zajęć.

Zajęcia stacjonarne prowadzone są w kameralnych 9-cio osobowych grupach (max).

Kupując pojedynczą wejściówkę lub karnet oświadczasz, że przeczytałaś/łeś i akceptujesz regulamin zajęć, który jest dostępny tutaj.

Postanowienia ogólne

 • Warunkiem korzystania z zajęć stacjonarnych i online (dalej Zajęcia) jest akceptacja poniższego regulaminu.

 • Podmiotem udostępniającym zajęcia jogi jest firma Studio Jogi Agnieszka Kozera (dalej Studio Jogi).

 • Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także podmioty gospodarcze i inne. W przypadku osób poniżej 18 roku życia prosimy o kontakt agnieszka@blogajoga.pl

 • W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, proszę o nie korzystanie z usług.

Karnety, opłaty i uczestnictwo w zajęciach

 • W Zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet.

 • Karnet można zakupić internetowo www.blogajoga.pl (dalej Serwis) lub w Studio Jogi.

 • Płatności internetowe realizowane są przez system płatności autopay.

 • Dostęp do zajęć możliwy jest po zaksięgowaniu wpłaty.

 • Karnet jest ważny przez 1 miesiąc liczony od dnia 1-wszych zajęć i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

 • Na skutek nieobecności Prowadzącej (urlop, choroba, zdarzenia losowe) karnety zostaną przedłużone o czas nieobecności.

 • Karnet jest dowodem wpłaty i biletem wstępu do Studia Jogi, w którym prowadzone są wybrane zajęcia lub na zajęcia online poprzez platformę ZOOM.

 • Wszystkie karnety są karnetami imiennymi. Nie ma możliwości przeniesienia karnetu na inną osobę.

 • Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

 • Zapisy na poszczególne zajęcia prowadzone są:

  – poprzez e-mail agnieszka@blogajoga.pl
  – telefonicznie (690 222 406)
  – osobiście na zajęciach.

 • Uczestnik zajęć zobowiązuje się do poinformowania nauczyciela najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami, o zamiarze ich odwołania lub przełożenia.  W przypadku odwołania lub przełożenia zajęcia zostaną odrobione w innej grupie (jeśli jest taka możliwość) podczas obowiązywania karnetu. 

 • W przypadku, gdy uczestnik nie poinformuje o zamiarze odwołania lub przełożenia zajęć na 24 godziny przed ich planowym odbyciem, zajęcia traktowane są jako zrealizowane, a uczestnikowi nie przysługuje prawo odrobienia zajęć ani zwrot zapłaconej kwoty. 

Udział w zajęciach

 • Przed rozpoczęciem zajęć poinformuj Prowadzącą o problemach zdrowotnych, dolegliwościach, kontuzjach po wcześniejszym skonsultowaniu ich z lekarzem i upewnienij się, że nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach jogi.

 • Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać na ich zdolności fizyczne i psychiczne mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie za zgodą swojego lekarza przedstawioną na piśmie.

 • Kobiety w ciąży i do 3 miesięcy po porodzie mają bezwzględny obowiązek poinformowania o swoim stanie i przedstawić pisemne zaświadczenie od lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do praktykowania jogi.

 • Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić Prowadzącej pogorszenie samopoczucia, ból lub jakiekolwiek inne niepokojące objawy pojawiające się w trakcie lub po zajęciach jogi. Studio Jogi nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się lub zaostrzenie schorzeń, chorób lub dolegliwości, na które cierpi Uczestnik, także w przypadku braku świadomości ich występowania, charakteru i stopnia występowania.

 • Uczestnicy przychodzą na zajęcia conajmniej na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby mieć czas na rozłożenie maty i spokojne rozgoszczenie się w Studio Jogi. Zajęcia stanowią spójną całość, dlatego też proszę o nie spóżnianie się i nie opuszczanie zajęć przed końcem.

 • Joga praktykowana jest boso z wyjątkiem Yin Yogi i części relaksacyjnej.

 • Po sali chodzimy boso. Pozostaw buty i wierzchnie okrycie w szatni.

 • Nie spożywaj obfitych posiłków na 2 godziny przed zajęciami. Podczas zajęć jogi nie pije się wody (można się napić przed lub po zajęciach).

 • Przed zajęciami wyłącz telefon komórkowy lub ustaw na tryb samolotowy (dzwoniący lub wibrujący telefon rozprasza innych uczestników).

 • Podczas miesiączki unikaj pozycji odwróconych i skrętów

zaproś znajomych:

8.30 - 9.30 Poranne Espresso

8.30 - 9.30
Poranne Espresso

9.45- 10.45
Zdrowy kręgosłup

9.45 - 10.45
Joga dla rodziców z niemowlakami

17.00 - 18.00
Joga dla poczatkujacych

17.00 - 18.00
Zdrowy kręgosłup

18.30 - 19.30
Vinyasa Joga

18.30 - 19.30
Vinyasa Joga

20.00 - 21.15
Yin Joga

8.45 - 9.45
Poranne Espresso

11.00 - 12.00
Zdrowy kręgosłup

17.00 - 18.00
Joga dla początkujących

18.30 - 19.30
Vinyasa Joga

8.45 - 9.45
Poranne Espresso

10.00 - 11.00
Joga dla rodziców z niemowlakami

17.00 - 18.00
Zdrowy kręgosłup

18.30 - 19.30
Vinyasa Joga

20.00 - 21.15
Yin Joga