Projekt UE

Operacja „Uruchomienie Studia Jogi w Górkach, gmina Prószków”, której celem jest uruchomienie działalności gospodarczej i uzyskiwanie przychodu ze świadczonych usług, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji operacji powstała działalność gospodarcza wraz z samozatrudnieniem.